ROTO JAP 2014 - page 44

44
Žestoka alkoholna pića
Likeri za koktele
04756
Koktel Liker
De Kuyper
Apricot
0,70L
04726
Koktel Liker
De Kuyper
Triple Sec
0,70L
04759
Koktel Liker
De Kuyper
Peachtree
0,70L
04282
Koktel Liker
De Kuyper
Blue Curacao
0,70L
04281
Koktel Liker
De Kuyper
Creme Banane
0,70L
120402
Koktel Liker
De Kuyper
Green Menthe
0,70L
120403
Koktel Liker
De Kuyper
Creme
De Cassis
0,70L
041397
Koktel Liker
De Kuyper
Cherry
0,70L
04870
Koktel Liker
De Kuyper
Melon
0,70L
na upit
na upit
De Kuyper likeri predstavljaju sinonim
originalnosti i kvalitete više od 300
godina, a postupak proizvodnje likera
ovog ugleda rezultat je konstantnog
usavršavanja s ciljem postizanja
perfekcije. Paleta De Kuyper likera
fokusirana je na ekstrahirane ukuse
iz najkvalitetnijeg sjemenja, bilja i
voća. Sušeno i svježe voće stavlja se
u alkohol na nekoliko tjedana dok
ne poprimi okus, nakon čega se
dodaju odgovarajući sastojci u vidu
bilja, sjemenja i začina kako bi se
postigao odgovarajući okus i kvaliteta.
Paleta De Kuyper likera obuhvaća 39
različitih okusa i predstavlja neizos-
tavni dio koktel kulture.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...72
Powered by FlippingBook