ROTO Vina 2014 - page 60

60
Prvo
Premium
vino
iz
Čilea
,, Ako Montes priča nalikuje na san to je zato jer je počela kao san, a zatim se postupno ostvarila.’’
Hugh Johnson
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...100
Powered by FlippingBook