ROTO JAP 2014 - page 16

16
Žestoka alkoholna pića
Gin
04014
Gin
Sax Badel
1,0L
041632
Gin
Hendrick’s
0,70L
na upit
na upit
04598
Gin
Bombay
Sapphire
1,0L
041262
0,70L
Gin se dobiva namakanjem bobica borovica i drugog bilja
u kvalitetnom, neutralnom alkoholnom piću, obično od
kukuruza, sladnog ječma i katkad malene količine neke
druge žitarice. Dry gin je stil proizvodnje, a radi se tako da se
alkoholno piće neutralizira prije redestiliranja sa botaničkim
začinima. Dakle suhi je tj. nezaslađen je.
Za mnoge barmene gin je bio i ostao alkoholno piće br.1.
Iskusni barmeni kažu da je gin duša svih koktela. (Tom
Colins, Gin Fizz, Pink Lady i dr.) Najčuvenije dugo piće, gin i
tonik, nastalo je u Indiji. Osim sjajnog okusa, ovo piće imalo
je i praktičnu primjenu. Naime, malo kinina otopljenog u vodi
i pomiješanog sa ginompomagalo je u borbi smalarijom.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...72
Powered by FlippingBook