ROTO JAP 2014 - page 27

27
Žestoka alkoholna pića
Tequila
Likeri su zaslađena alkoholna pića čiji se okus i miris postiže
dodavanjembilja, začina, voća, cvjetova itd. Baza svih likera je
alkohol, šećer te dodaci koji daju aromu i boju.
Bazični alkohol u proizvodnji likera može biti vino, žitarice,
neutralni likeri ili voćni destilati. Aroma se postiže tako što se
ta bilja, začini i voća natope u alkohol.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...72
Powered by FlippingBook