ROTO JAP 2014 - page 52

52
Žestoka alkoholna pića
Likeri za koktele
Rakija je jako alkoholno piće koje
se dobiva destilacijomprevrelog
voćnog koma ili miješanjem
etil-alkohola s vodom i drugim
dodacima, poput meda, višanja,
oraha ili pak aromatičnog bilja.
Najčešće sadrži 40% alkohola,
noonenastaleukućnoj radinosti
imaju i 50-60% alkohola. Rakija
se smatra nacionalnim pićem
mnogih slavenskih naroda,
a popularna je i u Hrvatskoj,
iako se u različitim regijama
pripravlja na različite načine.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...72
Powered by FlippingBook