ROTO JAP 2014 - page 53

53
Žestoka alkoholna pića
Rakije
041333
Rakija
Travarica
Badel
1,0L
041178
0,10L
041410
Rakija
Williams
Badel
1,0L
04028
Rakija Loza
Badel
1,0L
041617
Rakija
Stara
Šljivovica
Čutura Badel
0,70L
0453
Rakija
Stara
Šljivovica
Badel
1,0L
041656
Korlat Loza
Barrique
0,50L
041328
Rakija
Komovica
Badel
1,0L
04370
0,10L
Rakije, izvorni Hrvatski film
˜£—Š˜œȱ ’ȱ ™˜™ž•Š›—˜œȱ
ȱ žȱ ›ŸŠœ”˜“ȱ –˜ċŽ–˜ȱ žœ™˜›Ž’’ȱ œŠȱ
 ‘’œ”¢’“Ž–ȱ£Šȱi”˜œ”žǯȱ
ȱ ‹˜Š˜“ȱ ™Š•Ž’ȱ ‘›ŸŠœ”’‘ȱ ›Š”’“Šǰȱ œŸ˜“˜–ȱ ™˜œŽ‹—˜ñ°žȱ ’ȱ ˜›’’—Š•—˜–ȱ
™›’²˜–ȱ ’£ŸŠ“Š–˜ȱ
ȱ
ǰȱ “Ž’—œŸŽ—žȱ ™›Ž–’ž–ȱ ›ŸŠœ”žȱ
›Š”’“žǯȱ ›˜’£ŸŽŽ—Šȱ˜ȱœŸ“Žċ’‘ȱ‹˜‹’ŒŠȱ›˜ċ¶Šȱœȱ™˜•˜ċŠ“Šȱ ˜›•Šǰȱœ˜›ŠŠȱ
¢›Š‘ǰȱ Ž›•˜ȱ ’ȱ Š‹Ž›—Žȱ œŠžŸ’—˜—ǰȱ ˜•ŽċŠ—Šȱ žȱ ‘›Šœ˜Ÿ’–ȱ ‹Š››’šžŽȱ
‹Š²ŸŠ–Šǰȱ ™˜œŽ‹—Šȱ “Žȱ ’ȱ ›žŠ²’“Šȱ ™˜ȱ œŸŽ–žǯȱ ž™Ž›’˜›—˜œȱ ”ŸŠ•’ŽŽȱ
™˜Ÿ›¶ž“žȱ’ȱ–ŽŠ•“ŽȱœŠȱœŸ“Žœ”’‘ȱ—Š“ŽŒŠ—“Šǯȱ
’•˜ȱ Šȱ œŽȱ ”˜—£ž–’›Šȱ œ˜•˜ȱ ’•’ȱ ‹•Š˜ȱ ›Šœ‘•Š¶Ž—Šȱ œȱ ”˜Œ”’ŒŠ–Šȱ •ŽŠDzȱ
ȱ
ȱ£Š’œŠȱ“Žȱ
ȱ i ȱ
ȱ
ǯȱ
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...72
Powered by FlippingBook