ROTO JAP 2014 - page 60

60
Žestoka alkoholna pića
Brandy i Whiskey / Škotski Whiskey
041273
Whiskey
Ballantines
21 Yo
0,70L
na upit
04600
Whiskey
Chivas Regal
Royal Salute
21Yo
0,70L
na upit
041457
Whiskey
The Famous
Grouse
1,0L
041266
Whiskey
Ballantines
30 Yo
0,70L
na upit
na upit
na upit
04095
Whiskey
Ballantines
1,0L
04694
0,70L
0473
0,05L
041497
0,50L
04971
Whiskey
Chivas Regal
12Yo
1,0L
04950
0,70L
04519
0,05L
041134
Whiskey
Chivas Regal
12Yo
4,50L
04747
Whiskey
Ballantines +
čaše
0,70L
na upit
04939
Whiskey
Ballantines
12 Yo
0,70L
041126
Whiskey
Chivas Regal
18Yo
0,70L
na upit
041349
Whiskey
Chivas Regal
25Yo
0,70L
041083
Whiskey
Ballantines
Very Old
17Yo
0,70L
na upit
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...72
Powered by FlippingBook