ROTO Vina 2014 - page 89

04309
Filipec Bermet
0,75 l
Bregovita Hrvatska
0424
Vermouth Bijeli
1,0 l
Istra i Kvarner
022230
Vinoplod Jakov
0,75 l
Dalmacija
022344
Sedić Kupinovo Vino
0,75 l
Bregovita Hrvatska
02870
Tomić Hektorovich Prošek
0,50 l
Dalmacija
022314
Fabek Bermet
0,75 l
na upit
Bregovita Hrvatska
89
Plavac Mali
Plavac Mali
Specijalna
Vina
U skupinu posebnih vina, poznatih i kao liker vina
ubrajamo prošek, vermouth, porto i sherry. Te
vrste vina još uvijek su prihvaćene samo u užim
krugovima vinskih znalaca, iako iz dana u dan
bilježe sve veću potražnju od strane potrošača
koji imaju želju istražiti i taj vinski segment.
Specijalna vina dobivena su posebnim načinom
prerade grožđa, mošta, vina bez dodatka ili s
dodatkom određene količine vinskog alkohola,
destilata, šećera, koncentriranog mošta i mirisavih
ili drugih sastojaka biljnog podrijetla.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...100
Powered by FlippingBook